Dan Tomasulo – Naději se dá naučit

19.2.2022 – Jsou knihy, které přečtete během jednoho večera, máte z nich dobrý pocit, ale za týden nevíte, o čem jste četli. A jsou knihy, které si musíte dávkovat po stránkách. Čtete je i dva, tři měsíce, ale její myšlenky ve vás zůstavají, a přebíráte z ní něco, co vám pomůže cítit se spokojenější. A přesně taková je tato kniha o naději.

nadeji_se_da_naucit_obalka_var_vyber.cdr

Kniha obsahuje devět kapitol. V deváte kapitole se dozvíte jak žít vysněný život. Zní to krásně, a věřím, že to lze. Opravdu vám může pomoci, pokud trpíte třeba depresemi, ukázat vám nový směr, aby jste se cítili lépe.
V první nám autor vysvětluje co se skrývá pod pojmem pozitivní psychologie. Je velmi důležité, jak na danou situaci nahlížíte. Jsou různé úhly pohledu. Pokud se nám po delší dobu děje něco zlého, jsme naprogramováni vypnout, abychom v situaci, která se zdá nepříznivá, neplýtvali energií. Naděje vzniká tehdy, když se nesoustředíme na to, co se stalo, ale zaměříme se na to, co lze v budoucnosti udělat. Naše motivace je závislá na tom, jak dobře si vykreslíme budoucnost. Pokud se stále ohlížíme do minulosti, zůstáváme v temnotách. Zaměříme-li se na možnosti, které přináší budoucnost, probojujeme se ke světlu.

Podle Martina Seligmana, otce pozitivní psychologie, je naděje očekáváním, že budoucí těžkosti budou dočasné, jasně dané a překonatelné. Lidé s vysokou mírou naděje mají dostatek schopností, energie a motivace k dosažení změn. Naděje není čistě pozitvní. Naděje je jediná pozitivní emoce, která k existenci potřebuje negativní okolnosti. Lze ji probudit a rozvíjet. Pokud změníme úhel pohledu, změní se i to, co vidíme. Jakmile zjistíme, že je možné vidět věci jinak, získáme možnost výběru. Naděje není o tom věřit, že někdo příjde a spasí nás. Ale dává nám sílu změnit naše životy. Velmi mě zaujal fakt, že naděje je, když věříme, že my sami můžeme pozitivně změnit naší budoucnost. Víra je, když věříme, že to někdo udělá za nás.

Kniha nám ukazuje, že lze pracovat na vnímání nebo způsobu myšlení. Naše myšlení ovlivňuje naše pocity. V knize jsou i cvičení, které čtenáři mají pomoci ke změně. Je dokonce dokázáno, že pokud se díváme na svět optikou vděku, mění se biochemické a neurální pochody v našem mozku. Kladení důrazu na to dobré, pomáhá vyvažovat to zlé. Je důležité pracovat se svými klady a nadáním a nezaměřovat se na to, co nám chybí.

V třetí kapitole autor upozorňuje, čeho si máme všímat. Není důležité, na co se dívate, ale co vidíte. Je zajimavé o tom číst a uvědomovat si, že autor má prostě pravdu. Celkově kniha obsahuje spoustu myšlenek, příkladů a cvičení, jak pracovat se svým myšlením, abychom byli spokojenější a vymanili se z negativního myšlení. A hlavně abychom neztratili naději.

Hodnocení: 100%

Žánr: Literatura naučná, Osobní rozvoj a styl, Psychologie a pedagogika
Vydáno: 2021, Portál
Originální název: Learned Hopefulness, 2020
Překlad: Zuzana Turková
Počet stran: 192
Jazyk vydání: český
Vazba knihy: měkká / brožovaná
ISBN: 978-80-262-1845-6

Foto: Nakladatelství Portál
https://obchod.portal.cz/spiritualita/nadeji-se-da-naucit/