Josef Prokeš – Pán se stará

5.2.2020 – Duchovní literatura má být povzbuzující, inspirativní a poučná. Něco takového jsem čekala i od této knihy a k mému překvapení jsem dostala zcela něco jiného. Něco, co mě hodně vedlo k rozjímání. Je to kniha o církvi, ale psána tak upřímně a s láskou, že pokud by tak všichni věřící žili, bylo by krásně na světě.

pan se stara

Nejdříve něco o autorovi.
Josef Prokeš je kněz českobudějovické diecéze. Studoval na papežské univerzitě Gregoriana v Římě obor Nová evangelizace. Věnuje se pastoraci mládeže, spravuje poutní místo Lomec, je diecézním duchovním rádcem skautů. Vo volném čase rád leze po horách.

Už z tohoto malého představení je cítit velká osobnost. Ve svém vyprávění je velice skromný a čistý. Přímo to z něj vyzařuje a je radost číst tuto knihu. Ale kniha vybízí hodně k přemýšlení, takže se čte pomaleji. Já jsem si ji dávala asi měsíc vždy kousek před spaním. Proto mi i déle trvalo než jsem knihu přečetla.
V každé kapitole se drží daného tématu ve vztahu k evangeliu a k církvi. V závěru kapitoly je odstavec citace Evangelii gaudium. Což je apoštolská exhortace (druh dokumentu vydávaného papežem), kterou vydal papež František 24. listopadu 2013 při zakončení Roku víry a která byla veřejně představena o dva dny později. Originální znění napsal ve španělštině poté, co se vrátil ze Světových dnů mládeže 2013. O papeži Františkovi se nejvíce říká (co aspoň já slyším), že je lidský. A i úryvky z tohoto dokumentu to dokazují.

Přiblížím vám text jedné kapitoly. Vybrala jsem si Tajemství nedostatku. Autor se zamýšlí nad tím, proč jsme tak nespokojení a máme pocit, že nám tolik věcí chybí? Dotýká se církve. Proč je nedostatek kněží? Proč si tak dlouho neseme dědictví komunismu? Ukazuje příběhem na tuto zvláštní situaci.
Chromý žebrák stojí před chrámem, ale nevejde dovnitř. Stojí a žebrá. Tato scéna mu připomíná situaci v naší zemi. Mnoho lidí žije v blízkosti chrámu. Každý nějak rámcově ví, co je křesťanství.
Příběh má pokračování. Dva z Ježíšových učedníků Petr s Janem jdou kolem toho chromého žebráka. Petr řekl, že nemá stříbro ani zlato. Může se to brát jako nedostatek. Ale dá mu to, co má. „Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď.“ Zázrak! Podal mu ruku, žebrák vstal a šel. Skrz nedostatek došlo k zázraku. Autor říká, že má zkušenost, že když si svůj nedostatek přizná a nechá v něm působit Pána, opravdu se dějí zázraky.
Dále se tu rozebírají různé možnosti. Nepovšimnout si žebráka. Vrátit se domů pro peníze. Vše připodobňuje k církvi. V závěru přemýšlí nad samotným zázrakem. Chromý šel do chrámu s Petrem a Janem, chodí, skáče a velebí Boha. Ne přemlouváním, ne vysvětlováním, jak moc je důležité znát křesťanské kořeny a vážit si jich. Ne vyhrožováním a napomínáním, že takto přeci hovořit nesmí. Mocným dotykem v síle našeho Pána.
Papež František je zde pak citován :
„Proto si přeji církev chudou a pro chudé. Oni más mají mnoho co učit.“

Což je sice pěkné, ale právě to, že církev velmi lpí na majetku, hodně lidí odsuzuje a vzdaluje od církve. Autor se zamýšlí nad tím, proč ubývá věřících, proč je málo kněží. Když se bavím s lidmi okolo, kteří nejsou věřící. Tak hodně odsuzují chování kněží a jak se k tomu staví církev. Kněz a alkohol, kněz a peníze, kněz a ženy, kněz a zneužívání dětí. Je to mnoho špíny, kterou by měla církev očistit, aby ji lidé lépe vnímali. Zatím se to vše tutlá a problém prý neexistuje. Taky jsem slyšela z více stran, že by měli mít kněží tu možnost oženit se. Osobně si myslím, že by to také hodně pomohlo.
V knize je spoustu námětů k přemýšlení. Autor se snažil přiblížit různé témata a také vysvětlit, jak by to mělo být. Je to velmi zajimavé a poučné čtení. Ne vše jsem plně pochopila, ale vím, že se k tomu mohu vrátit a zkusit znovu si to přečíst a pochopit. Knihu by si měli přečíst věřící i nevěřící. Některým věřícím by to mohlo pomoci, aby nebyli tak pokrytečtí. A nevěřícím by to mělo přiblížit víru a lásku k Bohu.

Hodnocení: 80%

Žánr: Náboženství
Vydáno: 2019, Portál
Počet stran: 144
Jazyk vydání: český
Vazba knihy: měkká / brožovaná
ISBN 978-80-262-1527-1

Foto: Nakladatelství Portál
https://obchod.portal.cz/spiritualita/pan-se-stara/